Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

31 Januari 2018 - Majlis Doa Kesyukuran Dan Doa Selamat Bagi Lantikan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan

IMG_6294.JPG

​Majlis Doa Kesyukuran Dan Doa Selamat Diatas Lantikan Baru Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar Bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lantikan Baru Menteri Perhubungan Yang Berhormat Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof pada 30 Januari 2018

IMG_6324.JPG

IMG_6358.JPG

Created at 31/01/2018 09:11 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 31/01/2018 09:11 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah