Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Iklan KHEDN

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Bilangan Iklan:

KHEDN/UTM/Q1005/2021

​THE SUPPLY & DELIVERY OF VIDEO CONFERENCING EQUIPMENT FOR MEDIUM TO LARGE SIZED MEETING ROOMS FOR THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS.

Tarikh dan Masa Ditutup:

12:00PM, 20/10/2021

Maklumat Perhubungan:

Unit Teknologi Maklumat, KHEDN

​Syarat-syarat untuk mengikuti tawaran sebutharga adalah seperti berikut:

  1. Tawaran sebutharga hanyalah dipelawa kepada syarikat-syarikat ICT yang mempunyai kepakaran di dalam perlaksanaan projek-projek ICT.
  1. Bagi syarikat yang berhajat untuk mengikuti tawaran sebutharga hendaklah menyertakan dan menghadapkan salinan sijil pendaftaran 16 dan 17 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Negara Brunei Darussalam, atau sijil pendaftaran perniagaan dan juga menyertakan salinan borang pembayaran tuntutan melalui Bank (EFT).
  1. Tawaran-tawaran mestilah menggunakan borang-borang tawaran yang bercetak oleh kementerian ini dan penerangan lanjut bagi mengikuti sebutharga boleh menghubungi Unit Teknologi Maklumat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui e-mel di moha.it@egc.gov.bn
  1. Borang-borang tawaran sebutharga hendaklah diisi dengan lengkap dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang bertutup (sealed envelope) dengan menulis bilangan tawaran sebutharga, nama tawaran sebutharga dan tarikh tutup tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti syarikat.
  1. Semua tawaran sebutharga hendaklah dialamatkan dan dimasukkan kedalam:


Peti Kotak Sebutharga
Aras Bawah
Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Jalan James Pearce
Bandar Seri Begawan, BS8610
Negara Brunei Darussalam

 

Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari Rabu, 20 Oktober 2021.

  1. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan atau tawaran yang tidak lengkap, tidak akan dilayan atau diterima.
  1. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam, tidak akan terikat untuk memilih sebarang tawaran yang lebih murah atau yang difikirkan tidak munasabah.

Sekiranya ada pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut sila hubungi melalui e-mel di moha.it@egc.gov.bn.


Attachments
Version: 6.0
Created at 06/10/2021 22:38 by Pg Md Dzulkhairi Bin Pg Hj Mohamad
Last modified at 09/10/2021 12:13 by Pg Md Dzulkhairi Bin Pg Hj Mohamad