Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Majlis Sambutan Hari Kanser Sedunia 2021

Tempat Acara/Aktiviti

Open Plaza Area, Kompleks YSHHB

Tarikh & Waktu Bermula

28/02/2021 07:00

Tarikh & Waktu Berakhir

28/02/2021 09:45

Keterangan Acara

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hadir selaku Tetamu Khas Bersama Yang Mulia Datin.

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

28-February-2021 7:00 AM

Unknown Column

28-February-2021 9:45 AM

Attachments

Content Type: Event
Created at 25/02/2021 16:12 by Hasrom Haji Mohammad Husain
Last modified at 25/02/2021 16:12 by Hasrom Haji Mohammad Husain