Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Majlis Perasmian "The Big Wall" Mural Jalan Roberts, Bandar Seri Begawan

Tempat Acara/Aktiviti

Kawasan Pedestrianisation Jalan Roberts, Bandar Seri Begawan

Tarikh & Waktu Bermula

11/04/2021 07:00

Tarikh & Waktu Berakhir

11/04/2021 09:00

Keterangan Acara

Tetamu Kehormat Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

11-April-2021 7:00 AM

Unknown Column

11-April-2021 9:00 AM

Attachments

Content Type: Event
Created at 05/04/2021 14:01 by Hasrom Haji Mohammad Husain
Last modified at 05/04/2021 14:01 by Hasrom Haji Mohammad Husain