Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75

Tempat Acara/Aktiviti

Kawasan Lapang, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan

Tarikh & Waktu Bermula

01/07/2021 08:00

Tarikh & Waktu Berakhir

01/07/2021 09:00

Keterangan Acara

Tetamu Kehormat di upacara tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Tahun 2021

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

01-July-2021 8:00 AM

Unknown Column

01-July-2021 9:00 AM

Attachments

Content Type: Event
Created at 01/07/2021 04:07 by Kartini Binti Yakub
Last modified at 01/07/2021 04:07 by Kartini Binti Yakub