Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang​​​


​Kawalan Logo/Lambang

  • ​Pengunaan Logo dan Lambang adalah di bawah Akta Lambang-lambang dan Nama-nama (Pencegahan Penggunaan Yang Salah), 1967.
  • Semua permohonan diproses dengan kerjasama Peguam Negara, Pesuruhjaya Polis dan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara.