Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Sliders laman web (5).png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png

KIBARKANLAH BENDERA KEBANGSAAN DAN BENDERA PERIBADI

​Kibarkanlah Bendera Kebangsaan dan Bendera Peribadi Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-74 

Bendera.jpeg

AKTIVITI BERJAJA SEMASA PROGRAM BANDARKU CERIA DIADAKAN SEMULA

​Merujuk Siaran Akhbar Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bertarikh 18 Syawal 1441H / 10 Jun 2020M mengenai peniadaan sementara aktiviti berjaja semasa Program Bandarku Ceria bermula 14 Jun 2020. Sukacita dimaklumkan bahawa berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkahlangkah pelaksanaan pelan de-escalation, maka bermula hari Ahad, 20 Zulkaedah 1441H bersamaan 12 Julai 2020M, aktiviti berjaja semasa Program Bandarku Ceria akan diadakan semula. 


Siaran Akhbar Aktiviti Berjaja Semasa Program Bandarku Ceria Diadakan Semula.pdf

Siaran Akhbar Berjaja BKC dibukakan semula-1.jpg

YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN YANG BERHORMAT MENTERI KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN MENINJAU KAWASAN TERJEJAS BANJIR DI DAERAH BELAIT

​Lawatan kerja Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Dato ke Daerah Belait hari ini adalah merupakan kesinambungan kepada lawatan-lawatan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ke kawasan terjejas banjir di Daerah Tutong pada hari Ahad, 28 Jun 2020 dan di Daerah Belait pada 29 Jun 2020 bersama pegawai-pegawai Daerah selaku Pengerusi-Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (DDMC) yang bertindak sebagai penyelaras bersama di peringkat daerah.


Hasil dari tinjauan adalah didapati beberapa kawasan / jalan telah surut dan dapat dilalui oleh kenderaan khususnya pacuan empat roda. 


WhatsApp Image 2020-07-10 at 8.04.32 AM.jpeg

UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-74

​Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-74 diadakan pada hari Rabu, 16 Zulkaedah 1441H bersamaan 08 Julai 2020M bertempat di Kawasan Lapang, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. 

INFODEPT06-09.jpg