Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/04.JPG/Slider_images/05.JPG/Slider_images/01.JPG/Slider_images/02.JPG/Slider_images/03.JPG

Perintah Establismen Kecantikan dan Kesihatan (2016)
Klik sini untuk mengetahui keterangan lanjut mengenai ​Syarat dan Peraturan Mengendalikan Establismen Kecantikan dan Kesihatan​​​​.

25 Februari 2017 - KEBERANGKATAN DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA MAHKOTA PENGIRAN MUDA HAJI AL-MUHTADEE BILLAH IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, MENTERI KANAN D

​Bandar Seri Begawan, Sabtu, 25 Februari 2017 - Duli  Yang  Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka  Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke- 71 Tahun telah berkenan berangkat ke Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 TahunpadahariSabtu, 28 Jamadilawal 1438H bersamaan 25 Februari 2017M bertempat di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri.

IMG_8493.JPG

18 Februari 2017- SESI MUZAKARAH YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI DENGAN YANG BERHORMAT-YANG BERHORMAT AHLI-AHLI MAJLIS MESYUARAT NEGARA

andar Seri Begawan, Sabtu, 18 Februari 2017. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Dilantik telah mengadakan lawatan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk sesi muzakarah dan bertukar-tukar pandangan pada hari Sabtu, 21 Jamadilawal 1438H bersamaan 18 Februari 2017M.

IMG_8267.JPG

Ahad, 5 Februari 2017 - YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI SEMPURNAKAN PELANCARAN APLIKASI MUDAH ALIH ‘SAFETY GUIDE’

BANDAR SERI BEGAWAN – 5 Februari 2017. Dalam sama-sama memeriahkan lagi program 'Bandarku Ceria' yang diadakan pada setiap hari Ahad di ibu negara, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini telah melancarkan aplikasi mudah alih 'Safety Guide' bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam