Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/03 - Visi.png/Slider_images/04.png

REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2019
Orang ramai dialu-alukan hadir bagi sama-sama menyaksikan Acara Regata Brunei Darussalam 2019 dalam sama-sama menyemarakkan lagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun dan seterusnya memberikan sokongan kepada pasukan-pasukan yang bertanding pada acara tersebut.

Poster regata.jpeg

CERAMAH KHAS SEMPENA MAULUD

​BANDAR SERI BEGAWAN, 11 November - Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan Majlis Ceramah Khas Sempena Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tahun 1441 Hijrah / 2019 Masihi bertempat di Masjid Salambigar.

IMG_0610.JPG

MESYUARAT MAJLIS BENCANA KEBANGSAAN

Sementara itu, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan telah berjaya mengembangkan kerjasama dengan negara-negara serantau yang mana pelbagai amalan terbaik dipelajari dan di ambil sebagai tauladan bagi memastikan dasar dan rancangan pengurusan bencana di negara ini setaraf dengan piawaian serantau dan antarabangsa mengikut kesesuaian negara bagi memantapkan lagi rancangan pengurusan bencana di negara ini. Di antaranya, Negara Brunei Darussalam telah menjadi Tuan Rumah dan Penganjur bagi 'The 11th ASEAN-ERAT Induction Course' dengan kerjasama AHA Centre pada bulan April yang lalu. Sehingga kini, seramai 23 pakar tempatan telah diiktiraf dalam membuat penilaian dan penyelarasan bantuan bencana berskala besar. 

IMG_4127.JPG

KHEDN MENYERTAI PAMERAN HARI PERKHIDMATAN AWAM 2019

BANDAR SERI BEGAWAN, 03 November - Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengikuti Pameran Kementerian-Kementerian Sempena Hari Perkhidmatan Awam 2019 bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. 

IMG_0467.JPG

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

OneBiz.jpg
Outlook Logo.png
Iklan Tawaran Pelita Brunei 1.jpg

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg