Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/04.JPG/Slider_images/05.JPG/Slider_images/01.JPG/Slider_images/02.JPG/Slider_images/03.JPG

Menjemput Mengeluarkan Cenderamata Kenangan Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta

BILANGAN IKLAN : KHEDN/12/125

Tarikh Permohonan Dibuka:  Hari Sabtu, 01 April 2017
Tarikh Tutup Permohonan:    Hari Sabtu, 22 April 2017 

​Syarat-syarat dan borang-borang permohonan boleh diperolehi dengan memuat turun di sini.

4 April 2017 - MAJLIS PELANCARAN MEMULAKAN BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN 71 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG DAN PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERA

Selasa, 4 April 2017 – Satu Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 71 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 Bagi Tahun 2017 diadakan pada hari Selasa, 7 Rejab 1438 bersamaan 4 April 2017 bermula selepas sembahyang Fardhu Asar Berjemaah bertempat di masjid-masjid terpilih disetiap daerah. Majlis ini adalah salah satu majlis yang dirancang oleh Jawatankuasa Kebangsaan Sempena Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 Bagi Tahun 2017.

DSC_4135.JPG

25 Februari 2017 - KEBERANGKATAN DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA MAHKOTA PENGIRAN MUDA HAJI AL-MUHTADEE BILLAH IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, MENTERI KANAN D

​Bandar Seri Begawan, Sabtu, 25 Februari 2017 - Duli  Yang  Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka  Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke- 71 Tahun telah berkenan berangkat ke Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 TahunpadahariSabtu, 28 Jamadilawal 1438H bersamaan 25 Februari 2017M bertempat di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri.

IMG_8493.JPG

18 Februari 2017- SESI MUZAKARAH YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI DENGAN YANG BERHORMAT-YANG BERHORMAT AHLI-AHLI MAJLIS MESYUARAT NEGARA

andar Seri Begawan, Sabtu, 18 Februari 2017. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Dilantik telah mengadakan lawatan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk sesi muzakarah dan bertukar-tukar pandangan pada hari Sabtu, 21 Jamadilawal 1438H bersamaan 18 Februari 2017M.

IMG_8267.JPG

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam