Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/04.JPG/Slider_images/05.JPG/Slider_images/01.JPG/Slider_images/02.JPG/Slider_images/03.JPG

Perintah Establismen Kecantikan dan Kesihatan (2016)
Klik sini untuk mengetahui keterangan lanjut mengenai ​Syarat dan Peraturan Mengendalikan Establismen Kecantikan dan Kesihatan​​​​.

MAJLIS RAMAH MESRA YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI DENGAN PENGERUSI-PENGERUSI DAN AHLI-AHLI LEMBAGA BANDARAN BAGI TAHUN 2016

Bandar Seri Begawan, 8 Disember 2016. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, telah mengadakan Majlis Ramah Mesra dan perjumpaan bersama dengan Pengerusi-Pengerusi dan Ahli-Ahli Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Lembaga Bandaran Tutong yang telah dilantik bagi tahun 2016-2017 atas kurnia perkenaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

majlis rm-63.jpg

2ND BRUNEI DARUSSALAM AND SINGAPORE JOINT TRAINING ANNUAL EXCHANGE PROGRAMME 14-26 NOVEMBER 2016

Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan peserta dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Singapura dalam Majlis Perasmian 2nd Brunei Darussalam and Singapore Joint Training Annual Exchange Program.

IMG_6314.JPG

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Hadiri ‘Persidangan Menteri-Menteri Asia Mengenai Pengurangan Risiko Bencana (AMCDRR)’ Di New Delhi, India

​New Delhi, India, 4 November 2016 - Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri telah menghadiri Persidangan Menteri-Menteri Asia mengenai Pengurangan Risiko Bencana (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR) di New Delhi, India yang berlangsung di New Delhi, India pada 3 hingga 5 November 2016. 


  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam