Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/04.JPG/Slider_images/05.JPG/Slider_images/01.JPG/Slider_images/02.JPG/Slider_images/03.JPG

Peraduan Mencipta Cenderamata Kenangan

​Hasil rekaan hendaklah dihantar bersama borang yang lengkap dalam sampul surat tidak lewat pada 13hb Julai 2017 (Khamis) ke Urusetia Cenderamata Kenangan Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.

Maklumat lanjut boleh didapati di Kertas Kerja Peraduan Cenderamata Kenangan.pdf.

13 Mei 2017 - Lawatan Kerja Dan Sesi Muzakarah Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ke Daerah Temburong

BANGAR, 13 Mei 2017 - Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang Diketuai oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Awang Haji Abu Bakar Bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, telah mengadakan satu lawatan kerja dan sesi muzakarah ke Daerah Temburong pada 13 Mei 2017 bertempat di Jabatan Daerah Temburong.

DSC_9892 (3).JPG

10 Mei 2017 - UPACARA PERBARISAN SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT KE – 57 TAHUN 2017

Pada Tahun ini, di antara aturcara sambutan sempena Ulangtahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-57 tahun ialah upacara perbarisan bertempat di Padang Kawad Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, dan hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong,  Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

IMG_9722.JPG

9 Mei 2017-MAJLIS SAMBUTAN ISRAK DAN MIKRAJ BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA BAGI TAHUN 1438H/2017M DISELAJURKAN DENGAN PENYAMPAIAN PINGAT KERJA LAMA DAN PENYAMPAIAN SIJIL-SIJIL PERKHIDMATAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 Mei 2017 – Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya telahpun mengadakan Majlis Sambutan Israk dan Mikraj bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya Bagi Tahun 1438H/2017M dan diselajurkan dengan Penyampaian Pingat Kerja Lama dan Penyampaian Sijil-Sijil Perkhidmatan kepada pegawai-pegawai serta kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya yang bersara pada tahun 2016. Majlis diadakan di Dewan Muhibbah, Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Sambutan pada tahun ini diselanggarakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.

IMG_9613.JPG

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam