Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Sliders laman web (5).png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png

MAJLIS PENYERAHAN SUMBANGAN KEPADA KEMENTERIAN KESIHATAN

​Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penderma-penderma yang terdiri daripada agensi kerajaan dan beberapa syarikat korporat dari Republik Rakyat China berkenaan yang telah memberikan sumbangan ikhlas bagi sama-sama membantu langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam.  

IMG_2258.JPG

​KELAYAKAN CUTI SAKIT BAGI PEKERJA DI SEKTOR SWASTA

​Berikutan dengan isu yang ditimbulkan, Jabatan Buruh telah mengambil tindakan meneliti peruntukan undang-undang berkenaan dengan kelayakan cuti sakit yang digariskan di dalam Perintah Pekerjaan 2009 atau Employment Order 2009. Dengan yang demikian, setelah mengambil kira kepentingan orang awam atau public interest dalam mana negara kita sedang menghadapi situasi COVID-19 pada ketika ini, adalah dimaklumkan bahawa pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, tempoh minima perkhidmatan bagi pekerja di sektor swasta bagi mendapatkan kelayakan cuti sakit adalah dengan ini dipinda kepada ‘apabila tempoh perkhidmatan pekerja dengan majikannya telah mencapai sekurang-kurangnya satu (1) bulan sahaja’. Perubahan ini adalah berbentuk sementara dan mula berkuatkuasa bermula 9hb Mac 2020 sehingga ke satu (1) tarikh yang akan dimaklumkan kemudian, yang mana tertakluk kepada situasi wabak COVID-19 yang sedang kita sama-sama tangani pada masa ini. 

Siaran Akhbar MOHA _01 April 2020 Kelayakan Cuti Sakit Bagi Pekerja Di Sektor Swasta-1.jpg

​BAYARAN PENTADBIRAN PERMOHONAN HIBURAN AWAM & PENGELUARAN LESEN HIBURAN AWAM BERBENTUK ELEKTRONIK (E-LICENSE) MELALUI EMEL

​Seterusnya dimaklumkan jua, bermula 01 April 2020 Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan memaklumkan dalam meningkatkan tahap prestasi perkhidmatan kepada orang ramai dengan mengeluarkan Lesen Hiburan Awam berbentuk elektronik (e-license) melalui emel. Dari itu pemohon tidak perlu lagi ke kaunter OneBiz untuk mengambil surat kebenaran atau lesen fizikal (hardcopy) yang digunapakai pada masa ini. 

Makluman Unit Pengawalan Hiburan Awam-1.jpg

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

1k1p logo.jpg
OneBiz.jpg
Outlook Logo.png
Iklan Tawaran Pelita Brunei 1.jpg

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg