Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/E-Undi PMKK v2.png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png

MESYUARAT KEDUA JAWATANKUASA KEBANGSAAN SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-76 BAGI TAHUN 2022

Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-76 Bagi Tahun 2022 telah diadakan pada hari Rabu, 29 haribulan Zulkaedah 1443 bersamaan dengan 29 haribulan Jun 2022 bertempat di Bilik Mesyuarat West Wing, Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

05.JPG

FASA PERALIHAN BAGI MENAIK TARAF SISTEM BARU KAD PENGENALAN.

​Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) dengan ini memaklumkan bahawa pada masa ini Sistem Pendaftaran Kad Pengenalan yang lama adalah dalam fasa peralihan untuk di naik taraf kepada sistem baru yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. 

ApplicationFrameHost_WmIeOVZKYI.png

PELANTIKAN 3 PEGAWAI KANAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 Jun. - Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini dimaklumkan, bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa Pegawai Kanan.

​.

  
  
2022 Kalendar Blackout Dates.pdf2022 Kalendar Blackout Dates
2021 Kalendar Backout Dates.pdf2021 Kalendar Backout Dates
2020 Kalendar Blackout Dates.pdf2020 Kalendar Blackout Dates
2019 Kalendar Black-Out Date.pdf2019 Kalendar Black-Out Date
Garispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid.pdfGarispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid
GARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN.pdfGARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg