Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/E-Undi PMKK.png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png

SIARAN-SIARAN AKHBAR DAN FAQS MENGENAI COVID-19

​KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA


MAJLIS DIKIR SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA TAHUN 1443H/2021M

Majlis Dikir Maulud pada tahun ini diadakan secara maya buat julung kalinya berikutan penularan jangkitan COVID-19 di negara ini.

IMG_6073 (3).JPG

YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI HADIRI 9TH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON DISASTER MANAGEMENT (AMMDM) DAN 10TH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE (COP TO AADMER)

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini telah menghadiri 9th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 10th Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (COP to AADMER) secara maya, dipengerusikan oleh Singapura pada tahun ini.

msedge_UqhHGOz0mx.jpg

LAWATAN KE KEJADIAN KEBAKARAN DI KAMPONG BURONG PINGAI AYER

Lawatan Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat-Yang Berhormat Dato hari ini adalah untuk meninjau kejadian kebakaran yang berlaku pada malam 16 Oktober 2021 yangmana sebanyak empat buah rumah telah ranap di dalam kejadian yang berlaku di Kampong Burong Pingai Ayer. Tujuan lawatan ini juga adalah untuk mendengar penerangan dari pihak-pihak berkepentingan mengenai status terkini dan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan dalam memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk terjejas pada menjaga kesejahteraan dan keselamatan mereka.

IMG_5979.JPG

  
  
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
  
  

​THE SUPPLY & DELIVERY OF VIDEO CONFERENCING EQUIPMENT FOR MEDIUM TO LARGE SIZED MEETING ROOMS FOR THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS.

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg