Sign In
Web Creator

Tugas dan Tanggungjawab​​​

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan​​​

Pelan Perancangan Strategik Jabatan Bandar Ser​​i Begawan Bagi Tahun 2005-2025

  • Matlamat I - Menjadikan Bandar Seri Begawan Sebagai Sebuah Bandaraya
  • Matlamat II - Bandar Seri Begawan Sebagai Pusat Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara
  • Matlamat III - Menatapkan Imej Bandar Seri Begawan Sebagai Tempat Yang Selamat, Mesra Dan Selesa
  • Matlamat IV - Menjadikan Bandar Seri Begawan Sebagai Destinasi Pelancongan Yang Menarik Dan Indah Dengan Ciri-Ciri Keunikan Yang Istimewa Serta Mempunyai Kebudayaan, Khazanah Dan Warisan Sejarah Yang Tersendiri
  • Matlamat V - Menjadikan Bandar Seri Begawan Sebagai Sebuah Bandar Yang Dinamik, Vibran Dan Unggul
  • Matlamat VI - Menjadikan Bandar Seri Begawan Sebagai Bandar Dalam Taman (City In The Garden) Dan Yang Mempunyai Alam Sekitar Yang Bersih Dan Bebas Pencemaran
  • Matlamat VII - Bandar Seri Begawan Sebagai Pusat Perniagaan Dan Perdagangan, Dan Kewangan Yang Berdaya Maju Dan Berdaya Saing
  • Matlamat VIII - Menyediakan Reka Bentuk, Pembinaan, Operasi Serta Pemeliharaan Prasarana Yang Serba Terancang, Mencukupi, Bersesuaian Dan Mesra Alam.
  • Matlamat IX - Menjadikan Bandar Seri Begawan Mempunyai Sistem Perhubungan Dan Pengangkutan Yang Efisien
  • Matlamat X - Memantapkan Pentadbiran Pengurusan Dan Keupayaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Ke Arah Yang Lebih Efisien Dan Efektif 
//