Sign In
Web Creator

Bahagian Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat​

​Unit Pembangunan Kapabiliti​​


i. Perancangan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan dan perkembangan sumber tenaga manusia (HRM dan HRD).

ii. Pemprosesan Kursus-Kursus dan Latihan-Latihan.

iii. Urusetia Jawatankuasa Perkembangan Sumber Tenaga Manusia Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.//