Sign In
Web Creator

Bahagian Perundangan, Antarabangsa dan Penyelidikan​​

​​Unit Perundangan dan Tahanan​​


i. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penguatkuasaan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.


//