Sign In
Web Creator

​​​Tugas dan Tanggungjawab

​​Jabatan Penjara​​​​


MATLAMAT
Menahan dan mengawal penghuni dengan selamat serta mengadakan kemudahan yang berkesuaian.
Melaksanakan hukuman dan perintah sepertimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
Memulihkan dan membentuk akhlak penghuni melalui pendekatan pemulihan yang sempurna seperti kaunseling, keagamaan, bimbingan dan khidmat nasihat. Latihan fizikal dan pembelajaran.
Melatih dan melengkapkan penghuni dalam pelbagai bidang kemahiran latihan dan vokasional.
 

TUGAS DAN PERANAN
Melaksanakan hukuman dan perintah sepertimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
Menahan dan mengawal penghuni dengan selamat serta menyediakan kemudahan yang bersesuaian.
Melatih dan melengkapkan penghuni dalam pelbagai bidang pendidikan dan kemahiran vokasional.
Membentuk kerohanian dan akhlak penghuni melalui program-program kaunseling, keagamaan, bimbingan dan khidmat nasihat, latihan fizikal dan sivik.//