Sign In
Web Creator

Bahagian Dasar dan Pe​​rancangan​

Unit Dasar​​


i.       Memastikan jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah KHEDN melaksanakan dasar-dasar, peraturan-peraturan atau arahan-arahan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa​

ii.      Menggariskan dan menyediakan dasar-dasar strategik berhubung hal ehwal yang di bawah bidang kuasa jabatan dan bahagian di bawah KHEDN

iii.     Membantu memantau perlaksanaan dasar KHEDN

iv.     Meneliti dan menyelaras perkara-perkara yang berkaitan dengan Penilaian Penggredan Prestasi Sektor Awam melalui penarafan bintang kepada Jabatan-Jabatan Dibawah KHEDN​//