Sign In
Web Creator

Tugas dan Tanggungjawab​​

Jabatan Daerah Tutong​​​

Matlamat Strategik

 1. Memantapkan Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi Selaras Dengan Keperluan Semasa
 2. Memantapkan Perpaduan dan Keharmonian Masyarakat
 3. Memastikan Keselamatan dan Ketenteraman Masyarakat Yang Berterusan
 4. Mengembang-majukan Sosio-ekonomi Masyarakat
 5. Memperkasa Jati Diri Bangsa
 6. Memantapkan Keberkesanan Penguatkuasaan Undang-Undang
 7. Meningkatkan Keupayaan dan Keberkesanan Pemimpin Masyarakat
 8. Meningkatkan Produktiviti Jabatan Secara Keseluruhan​


Aktiviti-Aktiviti Jabatan Daerah Temburong Dalam Mendokong Matlamat Strategik

 1. Pengurusan dan Pentadbiran
 2. Keugamaan
 3. Pendidikan
 4. Kebajikan dan Kemasyarakatan
 5. Perekonomian
 6. Keselamatan
 7. Sukan dan Kebudayaan
 8. Keindahan dan Kebersihan​
 9. Usaha Kerjasama​
//