Sign In
Web Creator

Visi dan Misi​​​

Jabatan Daerah Tutong​​​​​

Visi

Menuju (menjadikan) masyarakat yang berpenglibatan dan bersatupadu


Misi

Membimbing dan menggalakkan bagi kesejahteraan orang ramai​//