Sign In
Web Creator

Hubungi Jabatan Daerah Temburong​​​

​Laman sesawang rasmi: temburong.gov.bn

Alamat Persuratan

Jabatan Daerah Temburong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Bangar, PA1351
Negara Brunei Darussalam

Maklumat Perhubungan

No Telefon: 5221265 / 5221266 / 5221110
No Aduan (WhatsApp) : 7371265 (Waktu Bekerja Sahaja)
No Fax: 5221585 
//