Sign In
Web Creator

Mengenai Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan​​​​


Pengenalan Ringkas 
Ditubuhkan di bawah mandat Perintah Pengurusan Bencana, 2006.
Lead Agency bagi sebarang isu berkaitan pengurusan bencana.
Di bawah pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN).
National Focal Point bagi ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).
Menjadikan Negara Brunei Darussalam selamat dan berdaya tahan terhadap bencana.
//