Sign In
Web Creator

​​​​Visi dan Misi

Jabatan Buruh​​​

Visi

Pengurusan tenaga kerja yang teratur di sektor swasta bagi memenuhi keperluan negara

​​

Misi

Sebagai pemudah cara untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor swasta melalui pengambalian pekerja-pekerja asing tanpa menjejaskan peluang-peluang pekerjaan untuk penduduk-penduduk tempatan bagi kemajuan dan pembangunan negara


Mempastikan suasana pekerjaan yang harmoni, selamat dan selesa

//