Sign In
Web Creator

​Bahagian Dasar dan Perancangan​​

Unit Perancangan​​​


Unit Perancangan
i. Merancang, mengkaji, menganalisa dan memantau rancangan strategik KHEDN dan jabatan-jabatan di bawahnya.
ii. Merancang, menggubal, menyelaras dan memantau serta mengawasi perlaksanaan dasar-dasar yang strategik berpandukan matlamat program atau aktiviti Kementerian di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 
iii. Meneliti dan menyelidik terhadap perkembangan Peneraju Utama Wawasan 2035 yang diterajui oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

Projek-Projek IT dan Digitalization 
i. Memastikan projek-projek teras KHEDN dilaksanakan selaras dengan Objektif Strategik KHEDN
ii. Memastikan projek-projek dibawah RKN berjalan mengikut timeline yang diberikan
iii. Memastikan Kementerian dan Jabatan menerajui projek-projek IT dan digitalization//