Sign In
Web Creator

Visi dan Misi​​

Jabatan Daerah Temburong​​​


Visi

Masyarakat yang berpenglibatan dan bersepadu


Misi

Memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan bagi kesejahteraan rakyat​


//