Sign In
Web Creator

​Bahagian Perbandara​​n dan Daerah​

​Unit Perancangan Daerah


i. Perlesenan.

ii. Penguatkuasaan.

iii. Pemantauan Projek-Projek.

iv. Lantikan Pendaftaran Perkahwinan Orang-Orang Cina.

v. Perlantikan ahli-ahli Lembaga Melesen.

vi. Perancangan, penyelarasan dan pemantauan terhadap kemudahan-kemudahan orang ramai di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Daerah.

vii. Perancangan dan pemantauan projek-projek Majlis Perundingan Mukim / Majlis Perundingan Kampung.

viii. Urusetia kepada Lembaga Pengelola.//