Sign In
Web Creator

Bahagian Keselamatan dan Kesejahteraan​​

​Unit Bomba dan Penyelamat dan NDMC​​


i. Menyelaras hal ehwal yang berkaitan dengan kebombaan seperti melawan dan mencegah serta menyelamat nyawa dan hartabenda dari ancaman:- 

Kebakaran.

Bahan-bahan berbahaya (hazardous materials). 

ii. Meneliti dan menilai keperluan Jabatan Perkhidmatan Bomba dari masa ke semasa dalam bersiap-siaga menghadapi ancaman-ancaman terhadap nyawa dan hartabenda. //