Sign In
Web Creator

Visi dan Misi​​

Jabatan Daerah Belait​​​


Visi

Perpaduan Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berterusan Dan Berdaya Maju


Misi

Memastikan Perkhidmatan Yang Cemerlang, Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembangunan Sosio-Ekonomi Masyarakat Yang Seimbang//