Sign In
Web Creator

​Visi dan Misi​​

Jabatan Daerah Brunei dan Muara​​​

Visi:

Perpaduan dan Kesejahteraan Negara yang berterusan dan berdaya maju demi ketahanan Nasional


Misi:

Bersama memastukan perkhidmatan yang cemerlang dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan sosio-ekonomi masyarakat yang seimbang

//