Sign In
Web Creator

Bahagian Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat​​

​Unit Perhubungan Korporat​​


i. Jawatankuasa-Jawatankuasa / Lembaga dalam mana Kementerian sebagai Ahli Jawatankuasa Perhubungan Awam.

ii. Sebagai penyelaras ke atas Unit Aduan Pengguna (Feedback Unit).

iii. Menyelaras penyertaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam aktiviti-aktiviti peringkat kebangsaan.

iv. Jurucakap Kementerian / Perhubungan dengan media.

vi. Siaran-siaran akhbar.

vii. Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan mempromosi aktiviti-aktiviti atau kegiatan-kegiatan kebajikan, keagamaan, kemasyarakatan, sosial dan sukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya seperti lawatan-lawatan kerja atau tidak rasmi Menteri, Timbalan Menteri dan Setiausaha-Setiausaha Tetap ke Mukim-Mukim, Kampong-Kampong serta kawasan-kawasan pedalaman, gotong-royong, kempen kebersihan, membina kemudahan awam, pameran-pameran dan sebagainya.//