Sign In
Web Creator

Bahagian Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat​​​​

​Unit Estet​​​


i. Mengurus dan melaksanakan pembinaan projek-projek Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya yang diluluskan dalam Rancangan Kemajuan Negara dan di bawah Peruntukan Tahunan.

ii. Penyelarasan dengan pihak-pihak yang berkenaan yang terlibat dengan projek-projek Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

iii. Memantau perkembangan dan kemajuan projek.

iv. Mengurus dan melaksanakan perkhidmatan pemeliharaan bangunan milik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.//