Sign In
Web Creator

Bahagian Perundangan, Antarabangsa dan Penyelidikan​​

​Unit Penyelidikan​​


i. Membuat penelitian dan tindakan-tindakan susulan (follow up actions) ke atas apa jua cadangan ketetapan dan persetujuan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam mesyuarat-mesyuarat, seminar-seminar, bengkel-bengkel dalam dan luar negara serta menyelaras tindakan-tindakan tersebut dengan agensi-agensi Kerajaan, pertubuhan-pertubuhan atau pihak-pihak yang berkaitan di dalam dan luar negeri.

ii. Menyediakan input bagi rang titah dan ucapan-ucapan.

iii. Membuat penelitian dan tindakan-tindakan susulan (follow up actions) terhadap titah-titah.

iv. Perkembangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri termasuklah wawasan, visi, misi, cadangan-cadangan kepada isu-isu penswastaan, perluasan bandar, pembuangan sampah, skim Penghulu Mukim dan Ketua Kampong dan sebagainya.

v. Menyediakan laporan tahunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.



//