Sign In
Web Creator

Tugas dan Tanggungjaw​​ab

Jabatan Daerah Temburong​​​


Fungsi Utama

  • Mengembangmajukan sosio-ekonomi masyarakat
  • Memastikan keselamatan masyarakat
  • Memantapkan perpaduan dan keharmonian masyarakat​
//