Sign In
Web Creator

​​​Hal Ehwal Daerah​​


BORANG PENYEWAAN DEWAN

  • ​​Daerah Brunei dan Muara
Permohonan secara persuratan ditujukan kepada :​​ 
Yang Mulia 
Pegawai Daerah 
​​Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Jalan Muhibbah
Negara Brunei Darussalam

No. Telefon: ​+673 2381581 
E-mel: info@bruneimuara.gov.bn
Facebook: Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Instagram: jdbrunei.muara


  • Daerah Belait
​Permohonan secara persuratan ditujukan kepada :​​ 
Yang Mulia 
Pegawai Daerah 
Jabatan Daerah Belait
Jalan McKerron
Kuala Belait KA1131
Negara Brunei Darussalam​

No Telefon: +673-3334335/6/7/8
No Fax: +673-3331848
E-mel: admin@belait.gov.bn


  • Daerah Tutong
​Permohonan secara persuratan ditujukan kepada :​​ 
Yang Mulia  
Pegawai Daerah ​
Jabatan Daerah Tutong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Tutong, TA1141
Negara Brunei Darussalam​

No Telefon: 4222491/2/3/4/5
No Fax: 4222497 (Kerani Sulit) / 4222280 (Pentadbiran)​​
​E-mel: 
info@tutong​.gov.bn​​ (Perhubungan Awam)
fail@tutong.gov.bn (Unit Pentadbiran)
kewangan.jdt@tutong.gov.bn (Unit Kewangan)
  • Daerah Temburong
​Permohonan secara persuratan ditujukan kepada :​​ 
Yang Mulia 
Pegawai Daerah 
Jabatan Daerah Temburong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Bangar, PA1351
Negara Brunei Darussalam​

Maklumat Perhubungan
No Telefon: 5221265 / 5221266 / 5221110
No Aduan (WhatsApp) : 7371265 (Waktu Bekerja Sahaja)
No Fax: 5221585 
E-mel: info.jdt@temburong​.gov.bn​​

​> Borang Penyewaan Dewan Temburong​

BORANG PENDAFTARAN PENGUNDI

Borang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN

Borang Pencalonan Ketua Kampong KHEDN​


BORANG PERMOHONAN GERAI / BERJAJA

  • Borang Berjaja Di Bandarku Ceria
Permohonan secara persuratan ditujukan kepada :​​ 
Yang Mulia 
Pegawai Daerah 
​​Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Jalan Muhibbah
Negara Brunei Darussalam

No. Telefon: ​+673 2381581 
E-mel: info@bruneimuara.gov.bn
Facebook: Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Instagram: jdbrunei.muara​

  • Borang Permohonan Gerai Perayaan
  • Borang Permohonan Gerai Ramadhan
  • Borang Tamu Sementara (Jabatan Daerah Temburong)


//