Sign In
Web Creator

​Bahagian Perba​​ndaran dan Daerah

Unit Perancangan Perbandaran​​


i. Perlantikan ahli-ahli Lembaga Bandaran.

ii. Pemantauan terhadap mesyuarat-mesyuarat Lembaga–Lembaga Bandaran.

iii. Pemantauan Projek-Projek.

iv. Perlesenan.

v. Penguatkuasaan.

vi. Perancangan, penyelarasan dan pemantauan terhadap kemudahan-kemudahan orang ramai di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Bandaran.//