Sign In
Web Creator

​​​​​​​​​​​​​​​Iklan-Iklan Tawaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sila klik Bilangan Iklan untu​k mengetahui keterangan lanjut mengenai iklan tersebut.​​


​​IKLAN YANG MASIH DIBUKA

  
Tajuk Iklan
  
  
  

​KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN JABATAN BURUH

25/06/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri


IKLAN YANG SUDAH DITUTUP

  
Tajuk Iklan
  
  
  

​SUPPLY AND INSTALL 5 NOS OF KIOSK AND SOLAR LIGHTS AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS

12/06/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA-KERJA PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN PAPAN-PAPAN TANDA NAMA PENGHULU-PENGHULU MUKIM DAN KETUA-KETUA KAMPUNG BAGI KE EMPAT DAERAH DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

12/06/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

TWO (02) YEARS TERM CONTRACT FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF PRINTER TONERS FOR MINISTRY OF HOME AFFAIRS


11/06/2024 2:00 PGUnit Teknologi Maklumat, Bahagian Korporat, Dasar dan Perancangan, KHEDN
  

Tawaran Selama Satu Tahun Skim Perlindungan Insurans/Takaful Bagi Penghulu-Penghulu Mukim Dan Ketua-Ketua Kampung (Retender)
5/06/2024 2:00 PTGUnit Perancangan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Pembekalan 'Packaging Box' Bagi Buku Dirgahayu

5/06/2024 2:00 PTGBahagian Keselamatan dan Kesejahteraan (Hal Ehwal Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Pembekalan Dan Pemasangan Pintu Gerbang Berhadapanan Balai Bomba Bandar Seri Begawan Sempena Sambutan Perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 78 Bagi Tahun 2024

5/06/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Pembekalan ‘Paper Bag’ Berserta Logo Dengan Perkataan “Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-78 Tahun Bagi Tahun 2024 (Retender)​

29/05/2024 2:00 PTGBahagian Keselamatan dan Kesejahteraan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Kerja-Kerja Pembekalan, Penggantian Dan Pemasangan Cucul, Lampu Led Dan Lampu Tinggi 12m Di Sepanjang Jalan Sultan Omar Ali Saifuddien Daripada Persimpangan Jalan Sultan / Jalan Haji Basir Sehingga Pusing Keliling Di Hadapan Bangunan Energy Hub

29/05/2024 2:00 PGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KAIN PESERTA PEREMPUAN DAN TUDONG BAGI MAJLIS KHATAM AL-QURAN 78 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG, PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH DAN INSTITUT-INSTITUT ​PENGAJIAN TINGGI SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 78 TAHUN BAGI TAHUN 2024 (RETENDER)
22/05/2024 2:00 PTGBahagian Penyelarasan dan Pengurusan Acara
  

​KERJA-KERJA MENAIK TARAF BILIK MESYUARAT 1.5 KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI (TAMBAHAN)

22/05/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SINJANG PESERTA LELAKI BAGI MAJLIS KHATAM AL-QURAN 78 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG, PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH DAN INSTITUT-INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 78 TAHUN BAGI TAHUN 2024 [RETENDER]​


22/05/2024 2:00 PTGBahagian Penyelarasan dan Pengurusan Acara
  

​PEMBEKALAN CENDERAMATA BERUPA BARANGAN ANAK DAMIT BAGI MAJLIS KESYUKURAN DAN PENYAMPAIAN CENDERAMATA KEPADA ANAK-ANAK DAMIT YANG LAHIR 15 JULAI 2024 SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-78 TAHUN BAGI TAHUN 2024

8/05/2024 2:00 PTGPejabat Pengurusan Strategik (Right Wing), Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​TAWARAN SELAMA SATU TAHUN SKIM PERLINDUNGAN INSURANS/TAKAFUL BAGI PENGHULU-PENGHULU MUKIM DAN KETUA-KETUA KAMPUNG​

1/05/2024 2:00 PTGUnit Perancangan Daerah, Bahagian Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​​KONTRAK PENGGAL BAGI PENYEWAAN DAN PEMASANGAN KHEMAH-KHEMAH DAN KELENGKAPAN SERTA PERHIASAN DI KE EMPAT DAERAH SEMPENA HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

30/04/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​TAWARAN SELAMA TIGA (3) TAHUN BAGI PEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM PENGHULU MUKIM, KETUA KAMPUNG DAN KETUA RUMAH PANJANG​

24/04/2024 2:00 PTGUnit Perancangan Daerah, Bahagian Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN GIANT BANNER DI TAMAN SOAS SEMPENA SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 78-TAHUN BAGI TAHUN 2024

24/04/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PENYEDIAAN JAMUAN BAGI UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-78 BAGI TAHUN 2024.

17/04/2024 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  
PENYEDIAAN JAMUAN BAGI UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG 
KE-78 BAGI TAHUN 2024.
17/04/2024 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PEMBEKALAN ‘PAPER BAG’ BERSERTA LOGO DENGAN PERKATAAN “SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-78 TAHUN BAGI TAHUN 2024”

17/04/2024 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​​MEMB​EKAL DAN MENGHANTAR KAIN PESERTA PEREMPUAN DAN TUDONG BAGI MAJLIS KHATAM AL-QURAN 78 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIN DAN KAMPUNG, PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH DAN INSTITUT-INSTITUT​ PENGAJIAN TINGGI SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 78 TAHUN BAGI TAHUN 2024

17/04/2024 2:00 PTGBahagian Penyelarasan dan Pengurusan Acara
  

​​MEMB​EKAL DAN MENGHANTAR SINJANG PESERTA LELAKI BAGI MAJLIS KHATAM AL-QURAN 78 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIN DAN KAMPUNG, PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH DAN INSTITUT-INSTITUT​ PENGAJIAN TINGGI SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 78 TAHUN BAGI TAHUN 2024​

17/04/2024 2:00 PTGBahagian Penyelarasan dan Pengurusan Acara
  

​MEMB​EKAL DAN MENGHANTAR KAIN PESERTA LELAKI BAGI MAJLIS KHATAM AL-QURAN 78 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIN DAN KAMPUNG, PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH DAN INSTITUT-INSTITUT​ PENGAJIAN TINGGI SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 78 TAHUN BAGI TAHUN 2024

17/04/2024 2:00 PTGBahagian Penyelarasan dan Pengurusan Acara
  

​MEREKA-BENTUK  DAN PEMASANGAN STRUKTUR BARU GIANT BILLBOARD DI TAMAN SOAS SEMPENA HARI KEPUTERAAN YANG KE-78 TAHUN BAGI TAHUN 2024

9/04/2024 12:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PENYEWAAN, PEMASANGAN RODER TENT & PLATFORM BAGI UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DI YAYASAN COMPLEX BANDAR SERI BEGAWAN BAGI TAHUN 2024

3/04/2024 12:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​MENCETAK, MEMBEKAL, MENGEDAR DAN MENJUAL KAIN RENTANG SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG  TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 78 TAHUN BAGI TAHUN 2024

3/04/2024 12:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​CADANGAN, PEMBEKALAN DAN PEMASNGAN GIANT BANNER ​DAN PINTU GERBANG DI TAMAN SOAS BAGI UPACARA HARI KEPUTERAAN YANG KE-78 TAHUN BAGI TAHUN 2024

3/04/2024 12:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PENYEDIAAN JAMUAN PEGAWAI DAN KAKITANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA SEMPENA MAJLIS BERTADARUS MALAM-MALAM BULAN RAMADHAN BERTEMPAT DI ISTANA NURUL IMAN BAGI TAHUN 1445H BERSAMAAN 2024M

14/03/2024 11:00 PGBahagian Perkhidmatan Korporat, Unit Pentadbiran dan Kewangan, KHEDN
  
​PENYEDIAAN FOODPACK  MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK PESERTA-PERSERTA PERSEMBAHAN PADANG SEMPENA UPACARA PERHIMPUNAN AGUNG SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-40 TAHUN 2024 [RETENDER]7/02/2024 10:00 PGBahagian Perkhidmatan Korporat, Unit Pentadbiran dan Kewangan, KHEDN
  

​SUPPLY AND DELIVERY OF DOG TRAP CATCHER​ [RETENDER]

5/02/2024 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PENYEDIAAN FOODPACK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK PESERTA-PESERTA PERBARISAN SEMPENA PERHIMPUNAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-40, TAHUN 2024

31/01/2024 2:00 PTGBahagian Perkhidmatan Korporat, Unit Pentadbiran dan Kewangan, KHEDN
  

​Membekal Kain, Sinjang, Tudung, Dan Selendang Peserta-Peserta Lelaki dan Perempuan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Sempena Perhimpunan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darusa​

24/01/2024 2:00 PTGUnit Pentadbiran dan Kewangan, Tingkat 1 (Right Wing), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​CONSTRUCTION OF CABIN OFFICE AND STORE FOR DOG SHELTER - RETENDER

24/01/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PROVIDE PARKING MANAGEMENT SERVICES TO TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS FOR PERIOD OF (24) MONTHS.

24/01/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​TO SUPPLY AND INSTALL NEW CARPETS AND GLASS PANEL AT MINISTRY OF HOME AFFAIRS BUILDING

24/01/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​TO APPLY WATERPROOFING AND CLEANING RC GUTTER AT ROOFTOP FOR MINISTRY OF HOME AFFAIRS BUILDING - RETENDER

24/01/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​SUPPLY NEW AIR CONDITIONING FOR NEW OFFICE AND MEETING ROOM AT MINISTRY OF HOME AFFAIRS BUILDING.

17/01/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​THE SUPPLY AND DELIVERY OF PRINTER TONERS FOR MINISTRY OF HOME AFFAIRS ​

3/01/2024 2:00 PTGUnit Teknologi Maklumat, Bahagian Korporat, Dasar dan Perancangan, KHEDN
  
THE SUPPLY AND DELIVERY OF INTERACTIVE PANELS FOR 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS3/01/2024 2:00 PTGUnit Teknologi Maklumat, Bahagian Korporat, Dasar dan Perancangan, KHEDN
  

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAIP BOCOR DAN SILING ROSAK DI BANGUNAN BARU JABATAN-JABATAN KERAJAAN CAWANGAN DAERAH TUTONG [BANGUNAN HIJAU]

27/12/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

REQUEST FOR PROPOSAL FOR [6 MONTHS TERM CONTRACT] THE CAPTURE AND THE TRANSFER OF STRAY DOGS TO THE SHELTER​

27/12/2023 2:00 PTGUnit Perancangan Perbandaran, Level 2, Ministry of Home Affairs
  

​MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG ALAT TULIS DAN KEPERLUAN PEJABAT BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI.

20/12/2023 2:00 PTGUnit Stor, Bahagian Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat, KHEDN
  

​REQUEST FOR PROPOSAL FOR [6 MONTHS TERM CONTRACT] THE MANAGEMENT OF THE SHELTERED DOGS AND MAINTENANCE OF THE SHELTER

20/12/2023 2:00 PTGUnit Perancangan Perbandaran, Level 2, Ministry of Home Affairs
  

​CLEANING AND PAINTING WORKS OF WALKWAYS AT BANDAR SERI BEGAWAN

13/12/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​QUOTATION FOR FACADE CLEANING AND LEAK REPAIR AT MINISTRY OF HOME AFFAIRS BUILDING.

15/11/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​VEHICLE LEASING SERVICES FOR MINISTRY OF HOME AFFAIRS - FIVE (5) YEARS CONTRACT

14/11/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN TANDAS DAN MEMBAIKPULIH KEROSAKAN KEPADA KESELURUHAN TANDAS DI IBUPEJABAT KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

8/11/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA-KERJA PENYEDIAAN KEMUDAHAN ASAS DI TAPAK GERAI KAMPONG TAGAP

1/11/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PROJEK PEMBAIKAN JALAN BAGI HEAVY VEHICLE LANE​ DI POS KAWALAN SUNGAI TUJOH

25/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA MEMBEKALKAN KELENGKAPAN BAGI HARI MESRA PELANGGAN, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

25/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAMBAHBAIK RUANG KERJA ARAS 3, (RIGHT & LEFT WING), ARAS 1 DAN ARAS BAWAH KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

25/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PENYEDIAAN JAMUAN BAGI PERASMIAN HARI MESRA PELANGGAN, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI BAGI TAHUN 2023​

25/10/2023 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

THE SUPPLY AND DELIVERY OF HIGH-END PC AND DIGITAL CAMERA

18/10/2023 2:00 PTGUnit Teknologi Maklumat, Bahagian Dasar dan Perancangan, KHEDN
  

​KERJA-KERJA PEMBAIKPULIHAN BANGUNAN JABATAN DERAH BRUNEI DAN MUARA DAN JABATAN DAERAH TEMBURONG.

17/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​​KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TAPAK GERAI KAMPUNG TAGAP MUKIM SENGKURONG DAERAH BRUNEI DAN MUARA

11/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​36 MONTHS TERM CONTRACT FOR SECURITY SERVICES AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS, BANDAR SERI BEGAWAN.

10/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​PEMASANGAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN MEMASANG METER PRABAYAR BAGI ANIMAL SHELTER DI KAMPUNG BELIMBING SUBOK, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

7/10/2023 11:00 PGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​SUPPLY, DELIVER AND INSTALL MAGNETIC WALL-MOUNTED WHITEBOARD, PORTABLE WHITEBOARD WITH ROLLER STAND AND FLIP CHART STAND

4/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA-KERJA MENAIK TARAF BILIK MESYUARAT 1.5 KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

3/10/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA-KERJA PEMBAIKAN DEWAN SERBAGUNA TINGKAT 6 KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

13/09/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​​KERJA-KERJA PEMBAIKAN DI PENJARA MARABURONG BANGUNAN FASA 1 DAN FASA 3 - [Retender]​

12/09/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​36 MONTHS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE LANDSCAPING SERVICES TO MINISTRY OF HOME AFFAIRS

30/08/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Mencetak, Membekal Dan Menghantar Sarung Surat Utusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Dan Letterhead Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

30/08/2023 2:00 PTGUnit Stor, Tingkat 1 (Right Wing) Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​THE RENEWAL SUBSCRIPTION OF DIRECT INTERNET ACCESS (DIA) FOR INRS SYSTEM AT JIPK HQ AND EGNC DRC.​

29/08/2023 2:00 PTGUnit Teknologi Maklumat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​SUPPLY AND INSTALL NEW FIRE HYDRANTS FOR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

29/08/2023 2:00 PTGIbu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat, Lapangan Terbang Lama Berakas.
  

​KERJA_KERJA PEMBAIKAN LOBI BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

23/08/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAMBAHBAIK RUANG KERJA ARAS 3, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI.

23/08/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

Pembekalan Kuih-Muih, Kek Dan Buah-Buahan Serta Pakej Minum Pagi Dan Petang Bagi Keperluan Mesyuarat Dan Kursus Di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Secara Berkontrak Selama Setahun.

23/08/2023 2:00 PTGUnit Pentadbiran Dan Kewangan, Tingkat 1, KHEDN
  

​TWO (2) YEARS TERM CONTRACT JANITORIAL CLEANING SERVICES FOR PASAR PELBAGAI BARANGAN GADONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

22/08/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​​Membekalkan Perkakas-Perkakas Keperluan Pejabat Di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri​ (Re-Tender)

16/08/2023 2:00 PTGUnit Stor, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan, KHEDN
  

​KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUANG BAWAH BANGUNAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI. (Re-Tender)

3/08/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SECURED SOCKET LAYER (SSL) WEB SERVER STANDARD CERTIFICATES FOR ALL WEBSITE DOMAINS UNDER THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND ITS DEPARTMENTS.

2/08/2023 2:00 PTGUnit Teknologi Maklumat, Bahagian Dasar dan Perancangan, KHEDN
  

​TERM CONTRACT [36 MONTHS] FOR FACILITIES MANAGEMENT AT IMMIGRATION AND NATIONAL REGISTRATION DEPARTMENT AND LABOUR DEPARTMENT BUILDINGS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1/08/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​​KERJA-KERJA PEMBAIKPULIHAN​ BANGUNAN JABATAN DAERAH TUTONG DAN JABATAN DAERAH BELAIT.

1/08/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​THE SUPPLY AND DELIVER OF PRINTER TONER FOR DEPARTMENT OF LABOUR, MINISTRY OF HOME AFFAIR

26/07/2023 2:00 PTGUnit Teknologi Maklumat, Bahagian Korporat, Dasar dan Perancangan, KHEDN
  
​To Conduct And Facilitate Training Program On Customer Service for Ministry Of Home Affairs for Year 2023 and Year 2024.
26/07/2023 2:00 PTGUnit Pembangunan Kapabiliti (HRD), Bahagian Perkhidmatan Korporat, Tingkat 1 (Left Wing), KHEDN
  
To Conduct And Facilitate Training Program On Root Cause Analysis for Ministry Of Home Affairs for Year 2023 and Year 2024.
26/07/2023 2:00 PTGUnit Pembangunan Kapabiliti (HRD), Bahagian Perkhidmatan Korporat, Tingkat 1 (Left Wing), KHEDN
  

​Membina Tempat Penyimpanan Anjing-Anjing Liar​.

8/07/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​To Rental 20 Sets of 43 Inch TV And To Provide Labour To Collect 20 Sets of 32 Inch TV At Ministry of Culture, Youth And Sport To Be Install At Grandstand At Taman SOAS For Acara Perbarisan On 15 Julai 2023, Complete With HD Antenna, TV Column Metal Brackets And TV Stand.

8/07/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Membuat, Membekal dan Menghantar Cenderamata Bagi Pesara-Pesara Bagi Kementerian Hal ehwal Dalam Negeri Dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya Bagi Tahun 2022

5/07/2023 2:00 PTGUnit Stor, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan, KHEDN
  

​​Membekalkan Perrabot-Perabot Bagi Keperluan Pejabat Di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

5/07/2023 2:00 PTGUnit Stor, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan, KHEDN
  

​Penyediaan Ruang Perkhidmatan Kaunter Tambahan Bangunan Jabatan Imigresen Dan Pendaftaran Kebangsaan Tutong

24/06/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​To Construct Concrete Wall For Ministry Signage With Relocating 3 Nos. Existing Flag Pole And Refurbishing Work. 

21/06/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Kerja-Kerja Pembekalan, Pengantian Dan Pemasangan Cucul Bagi Sebahagian Kawasan Jalan Masjid Omar Ali Saifuddiem Dan Di Sepanjang Jalan Sultan Daripada Persimpangan Jalan Sultan / Jalan Haji Basir Sehingga Pusing Keliling Dihadapan Bangunan Energy Hub.

19/06/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​To Supply And Install New Carpet For Level 7 Left Wing, Ministry of Home Affairs Building

14/06/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

PEMBEKALAN CENDERAMATA BERUPA BARANGAN ANAK DAMIT BAGI MAJLIS KESYUKURAN DAN PENYAMPAIAN CENDERAMATA KEPADA ANAK-ANAK DAMIT YANG LAHIR 15 JULAI 2023 SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-77 TAHUN BAGI TAHUN 2023

14/06/2023 2:00 PGBahagian Perundangan (Right Wing), Tingkat 6, KHEDN
  

​To Supply And Install New Air Conditioning For Ministry of Home Affairs, Negara Brunei Darussalam - PHASE 3​

13/06/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

PENYEDIAAN JAMUAN BAGI UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-77 BAGI TAHUN 2023

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​TAWARAN SEBUTHARGA BAGI PEMBEKALAN PAPER BAG BESERTA LOGO DENGAN PERKATAAN ‘SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-77 TAHUN BAGI TAHUN 2023​

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

Membekalkan Pakaian Seragam Penghulu Mukim, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perancangan Daerah, Tingkat 2, KHEDN
  

​PENYEDIAAN JAMUAN BAGI UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-77 BAGI TAHUN 2023

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  
Membekal Dan Menghantar Kain Cara Melayu Dan Sinjang
Peserta Lelaki Bagi Majlis Khatam Al-Quran 77 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung. Penuntut-Penuntut Sekolah Dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-77 Tahun Bagi Tahun 2023 (Re-tender).


7/06/2023 2:00 PTGBahagian Penyelarasan Acara, Tingkat 2, KHEDN.
  

​Membekal Dan Menghatar Sinjang, Dastar dan Arat B​​agi Pakaian Seragam Penghulu Mukim, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang.​​

6/06/2023 2:00 PTGBahagian Perancangan Daerah, Tingkat 2, KHEDN
  

​​Membekal Dan Menghantar Butang Kecil dan Gorget​​​ / Epaulette Bagi Pakaian Seragam Penghulu Mukim, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang.​​​

6/06/2023 2:00 PTGBahagian Perancangan Daerah, Tingkat 2, KHEDN
  

​Mencetak, Membekal, Mengedar Dan Menjual Kain Rentang Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-77 Tahun Bagi Tahun 2023

24/05/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Membekal Kain Dan Tudong Pesertra-Peserta Koir Perempuan Bagi Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-77 Bagi Tahun 2023​

24/05/2023 2:00 PTGUnit Pentadbiran Dan Kewangan, Tingkat 1, KHEDN
  

​Membekal Kain Cara Melayu Dan Sinjang Pembawa-Pembawa Gangsa Bagi Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-77 Bagi Tahun 2023

24/05/2023 2:00 PTGUnit Pentadbiran Dan Kewangan, Tingkat 1, KHEDN
  

​Membina Tempat Penyimpanan Perahu Regatta Di Kawasan Stor Jabatan Daerah Brunei Dan Muara

17/05/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Term Contract Bagi Kerja-Kerja Pemotongan Rumput Di Kawasan-Kawasan Bangunan Jabatan-Jabatan Di Bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

17/05/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

Term Contract Bagi Kerja-Kerja Pemotongan Pokok Di Kawasan-Kawasan Bangunan Jabatan-Jabatan Di Bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

17/05/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​​Menyediakan Dan Menyewakan Khemah Dan Perhiasan Di Kawasan Padang, Dalam Dewan Dan Persekitaran Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Sempena Sambutan Perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-77 Tahun Bagi Daerah Belait dan Daerah Tutong.​

17/05/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
1 - 100Next

​​
//