Sign In
Web Creator

​​Tugas dan Tanggungjawab

Jabatan Bomba dan Penyelamat​​​​Tugas-tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat ialah untuk mengambil langkah-langkah yang disahkan oleh undang-undang yang termaktub dalam Akta Perkhidmatan Bomba (Pindaan 2002) Bahagian II Bab 7 iaitu:
Memadamkan, Melawan, Mencegah dan Mengawal Api.
Menjaga keselamatan awam dan harta benda jika berlaku kebakaran.
Mencegah kebakaran.
Menyiasat tentang sebab, punca dan keadaan kebakaran.
Melaksanakan perkhidmatan kemanusiaan, termasuk melindungi nyawa dan harta benda dalam sebarang bencana.
Memberi nasihat mengenai langkah-langkah perlindungan kebakaran dan bahaya kebakaran.
Menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin dibebankan ke atas mereka.//