Sign In
Web Creator

​Hubungi Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan​​​


Alamat Persuratan
Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan
Jalan Landasan Lama
Berakas, BB3510
Negara Brunei Darussalam


Maklumat Perhubungan
No. Telefon: (+673) 2380266 / 2380354 / 2380284 / 2380275
No. Faks:  (+673) 2380542 / 2380368
E-mel: dcc@ndmc.gov.bn
//