Sign In
Web Creator

​​Hal Ehwal Kebombaan​​  • ​Borang Kursus Life Saver 995

Permohonan secara persuratan ditujukan kepada :
Yang Mulia
Pengarah 
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat,
Landasan Lama Berakas, BB3510,
Negara Brunei Darussalam.
(UP: Bahagian Perhubungan Awam)

Telefon: +6732380409/402 ext 111
Fax: 2380679
Email: profire_995@yahoo.com


  • ​Borang T​aklimat Keselamatan Kebakaran​​

Permohonan secara persuratan ditujukan kepada :
Yang Mulia
Pengarah 
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat,
Landasan Lama Berakas, BB3510,
Negara Brunei Darussalam.
(UP: Bahagian Perhubungan Awam)

Telefon: +6732380409/402 ext 111
Fax: 2380679
Email: profire_995@yahoo.com//