Sign In
Web Creator

​Visi dan Misi​​

Jabatan Bandaran Tutong​​​​

Visi

Kearah perbandaran Tutong yang sentiasa indah, maju, makmur dan sejahtera


Misi 

Untuk mentadbir dan mengurus perkembangan dan kemajuan perbandaran Tutong dengan penuh dedikasi dan cemerlang

//