Sign In
Web Creator

Tugas dan Tanggungjawab​

Jabatan Daerah Belait​​​​

Fungsi dan Peranan 

  • Memangkin Perpaduan dan Kerjasama dikalangan masyarakat
  • Bersama pelbagai pihak memangkin pembangunan sosio-ekonomi dan keselamatan
  • Bersama pelbagai pihak memelihara keselamatan masyarakat
  • Bersama pelbagai pihak memperkasa jati diri bangsa
  • Bersama pelbagai pihak mendokong nilai-nilai falsafah negara (Melayu Islam Beraja)
//