Sign In
Web Creator

Tugas dan Tanggungjawab​​

Jabatan Bandaran Tutong​​​


Matlamat Jabatan Bandaran​​ Tutong

  • Mempertingkatkan kualiti kehidupan warga perbandaran melalui pentadbiran dan pengurusan pembangunan dan kemajuan kawasan perbandaran yang efisien dan efektif
  • Menjadi pemangkin kepada kegiatan perekonomian kawasan perbandaran (Pro Business)
  • Peningkatan serta pemantapan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam kawasan perbandaran
  • Mempertingkatkan keupayaan dan keberkesanan sumber tenaga jabatan
  • Meningkatkan hasil kutipan dan pendapatan negara melalui cukai bangunan. bayaran lesen perniagaan dan sewa petak-petak tamu mingguan, gerai-gerai makan dan juga pasar malam
  • Membantu mengekalkan perpaduan, keharmonian, kesepakatan, keselamatan dan keselesaan hidup bermasyarakat dan bernegara
//