Sign In
Web Creator

​Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap​​​

 

Yang Mulia
Dayang Nor Hamidah binti Haji Hamidon
Timbalan Setiausaha Tetap
(Keselamatan dan Kesejahteraan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri​

 

Yang Mulia
Awang Haji Ahmad Nizam
bin Dato Paduka Haji Ismail

Timbalan Setiausaha Tetap
(Perundangan, Antarabangsa dan Penyelidikan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri


Yang Mulia
Dayang Siti Norashikin binti Mohd. Salleh
Timbalan Setiausaha Tetap
(Dasar, Korporat dan Perancangan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

//