Sign In
Web Creator

Hubungi Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria​​​​

Laman sesawang rasmi: bandaran-kb.gov.bn​

Alamat Persuratan​​

Bangunan Utama
Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
Jalan McKerron
Kuala Belait KA1131
Negara Brunei Darussalam

Maklumat Perhubungan

Tel: +673 3330781-85
Faks: +673 3331877
//