Sign In
Web Creator
Pengumuman

​.

DAFTAR LESEN ANJING

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan bahawa para pemilik anjing peliharaan atau yang baharu memiliki anjing supaya mendaftarkan anjing mereka dan seterusnya mendapatkan lencana anjing sebelum 1 Februari 2023. 

Seterusnya

​.

BANCI TAHUNAN MAJIKAN/PEKERJA, GAJI, PENDAPATAN DAN JAM BEKERJA BAGI TAHUN 2022 MELALUI ATAS TALIAN BUSINESS REPORTING SYSTEM [BRS]

Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan melaksanakan Banci Tahunan Majikan/Pekerja, Gaji, Pendapatan Dan Jam Bekerja Bagi Tahun 2022, menggunakan kaedah ATAS TALIAN, melalui BRUNEI REPORTING SYSTEM [BRS] di laman jaringan www.business.mofe.gov.bn/SitePages/OBR.aspx. 

Seterusnya
​​​
​​
 

E-Undi Penghulu Mukim dan Ketua Kampung

E-Undi Penghulu Mukim dan Ketua Kampung

Seterusnya
Berita Terkini

08.jpeg

MAJLIS PELANCARAN RASMI PROGRAM PERTOLONGAN CEMAS DALAM KOMUNITI ANJURAN & USAHASAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Majlis Pelancaran Rasmi Program Pertolongan Cemas Dalam Komuniti Anjuran dan usahasama antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam telah diadakan pada Hari Rabu, 04 Rabiulawal 1445 / 20 September 2023 bertempat di salah sebuah hotel di negara ini.

Seterusnya

02.jpg

MAJLIS BERDIKIR SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD S.A.W

Majlis Berdikir Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diadakan pada hari Rabu,, 05 haribulan Rabiulawal 1445 bersamaan dengan 20 haribulan September 2023 bertempat di Masjid Jame ‘asr Hassanil Bolkiah.

Seterusnya

IMG_4261.JPG

UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-77 BAGI TAHUN 2023

Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ’Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-77 bagi Tahun 2023 telah diadakan pada hari Isnin, 13 haribulan Muharram 1445 bersamaan dengan 31 haribulan Julai 2023 bertempat di Kawasan Lapang, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan dan telah disempurnakan oleh Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 

Seterusnya
Iklan Tawaran
      » KHEDN/LTK/2023-11

​36 MONTHS TERM CONTRACT FOR SECURITY SERVICES AT TAMAN MAHKOTA JUBLI EMAS, BANDAR SERI BEGAWAN.

Tarikh tutup: 10/10/2023 2:00 PTG
      » KHEDN/33/1.1/11-2023

​SUPPLY, DELIVER AND INSTALL MAGNETIC WALL-MOUNTED WHITEBOARD, PORTABLE WHITEBOARD WITH ROLLER STAND AND FLIP CHART STAND

Tarikh tutup: 4/10/2023 2:00 PTG
      » KHEDN/LTK/2023-10

​KERJA-KERJA PEMBAIKPULIHAN BANGUNAN JABATAN DERAH BRUNEI DAN MUARA DAN JABATAN DAERAH TEMBURONG.

Tarikh tutup: 3/10/2023 2:00 PTG
      » KHEDN/LTK/2023-09

​KERJA-KERJA MENAIK TARAF BILIK MESYUARAT 1.5 KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Tarikh tutup: 3/10/2023 2:00 PTG
Perkhidmatan-Perkhidmatan dan Borang-Borang Permohonan
/SiteAssets/JabatanImages/khedn.png
/SiteAssets/JabatanImages/jdbelait.png
/SiteAssets/JabatanImages/jdtutong.png
/SiteAssets/JabatanImages/jdtemburong.png
/SiteAssets/JabatanImages/jbbsb.png
/SiteAssets/JabatanImages/jbkbs.png
/SiteAssets/JabatanImages/jbtutong.png
/SiteAssets/JabatanImages/jipk.png
/SiteAssets/JabatanImages/buruh.png
/SiteAssets/JabatanImages/penjara.png
/SiteAssets/JabatanImages/bomba.png
/SiteAssets/JabatanImages/ndmc.png
Video
 


Video LPA Jabatan Buruh

 

​​

E-Undi PMKK

Instagram
Aktiviti
The High-Level Meeting on the Midterm Review of the Sendai Framework  pada 18/05/2023 12:00 PG bertempat di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), New York, Amerika Syarikat 
Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 77 Kali Khatam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-77 Bagi Tahun 2023 pada 11/05/2023 3:30 PTG bertempat di Masjid-masjid terpilih di setiap daerah
Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan Kali Ke-37 pada 11/05/2023 2:00 PTG bertempat di Dewan Bankuet, Dewan Persidangan BRIDEX, Jerudong
Lawatan Kerja YB Menteri ke Daerah Belait pada 10/05/2023 9:00 PG bertempat di Daerah Belait

Pautan Lain
Brunei Open Data
E-Undi Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
SDG
Iklan Pelita Brunei
OneBiz
1 Kampung 1 Produk
Climate Change
Akta-Akta dan Peraturan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Talian Darussalam 123
Sistem Sumber Manusia
PSC Recruitment
eKadai Brunei