Sign In
Web Creator

​Tugas dan Tanggungjawab​

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria​​

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria sepertimana juga Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dan Jabatan Bandaran Tutong mempunyai peranan sebagai sebuah pejabat yang memberikan perkhidmatan perbandaran bagi kepentingan para penghuninya serta para pengunjung ke kawasan perbandaran menerusi fungsi dan peranan bahagian-bahagian/unitnya.

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria selain itu juga berperanan selaku urusetia kepada Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria.


//