Sign In
Web Creator

​Visi dan Misi​​

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan​​​


Visi

Ke arah Perkhidmatan Yang Dinamik dan Kredibel.

 

Misi

Memberikan Perkhidmatan Yang Berkualiti Kepada Orang Ramai Serta Memastikan Wargakerja Jabatan Adalah Sentiasa Komited 

Dalam Menjalankan Tanggungjawab Menguatkuasakan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan 

Hal Ehwal Imigresen Dan Pendaftaran Kebangsaan

//