Sign In
Web Creator

HARI TERBUKA KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI TAHUN 2023 DAN SESI MUZAKARAH BERSAMA YANG BERHORMAT AHLI-AHLI MAJLIS MESYUARAT NEGARA

DSC_4063.JPG

1. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan Hari Terbuka bagi Tahun 2023 (MOHA Open Day) selama tiga (3) hari bermula pada hari Selasa, 30 haribulan, Rabiulakhir 1445 bersamaan dengan 14 haribulan, November 2023 sehingga hari Khamis, 02 haribulan, Jamadilawal 1445 bersamaan dengan 16 haribulan, November 2023 bermula dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang bertempat di Dewan Serbaguna, Ibu Pejabat, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Landasan Lama Berakas.

2. Majlis Perasmian MOHA Open Day 2023 telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada Hari Selasa, 30 haribulan, Rabiulakhir 1445 bersamaan dengan 14 haribulan, November 2023 pada jam 8.15 pagi bertempat di Dewan Serbaguna, Ibu Pejabat, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Landasan Lama Berakas. Majlis juga diselajurkan dengan perasmian Pelan Strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Tahun 2023 hingga 2027 dan Katalog Produk Insaf daripada Jabatan Penjara. Majlis turut dihadiri bersama oleh Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara; Yang Mulia Setiausaha-Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Yang Mulia Ketua-Ketua Jabatan dan Bahagian di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri; dan Yang Mulia Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung.

3. Adapun objektif MOHA Open Day 2023 ini adalah sebagai wadah untuk memberigakan maklumat dan dasar terkini, inisiatif serta perkhidmatan-perkhidmatan baharu kepada orang ramai dan pihak-pihak berkepentingan, yang mana melaluinya juga dapat memberikan peluang yang lebih meluas untuk memahami dan melihat secara lebih dekat lagi peranan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya dalam usaha dan inisiatif untuk mencapai ke arah Kualiti Kehidupan Yang Tinggi yang mana merupakan matlamat 2 di bawah Wawasan Brunei 2035, dimana orang ramai boleh berinteraksi secara langsung dengan berkunjung ke petak-petak pameran atau melalui borang-borang maklumbalas melalui QR Code semasa MOHA Open Day 2023 berkenaan.

4. MOHA Open Day 2023 juga diisikan dengan Program Talk Series yang akan mengongsikan pelbagai topik berkaitan dengan perkhidmatan, dasar dan akta di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri antaranya Lesen Pekerja Asing dan Maklumat Agensi Pekerjaan; Permohonan Hiburan Awam; Penguatkuasaan-Penguatkuasaan yang dijalankan, Peraturan-Peraturan berkaitan Hal Ehwal Imigresen dan Syarat-Syarat Kerakyatan, Peranan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, dan juga mengenai Pengurusan Bencana Kebangsaan. Selain itu, acara ini juga secara tidak langsung memberikan peluang perniagaan kepada peniaga-peniaga tempatan termasuk pengusaha-pengusaha Produk Satu Kampung Satu Produk (1K1P), produk-produk Rakan Niaga TUNAS, Food Trucks, dan Produk Insaf daripada Jabatan Penjara untuk mengetengahkan produk-produk yang mereka hasilkan. Acara ini juga diisikan dengan beberapa aktiviti menarik seperti demonstrasi keselamatan kebakaran dan sebatan, kuiz dan permainan, serta kempen derma darah.

5. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk mengunjungi MOHA Open Day 2023 berkenaan dan seterusnya juga untuk turut serta mendengarkan Talk Series yang akan diadakan di sepanjang tempoh tiga (3) hari berkenaan. Maklumat lanjut mengenai acara ini boleh diperolehi melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri www.moha.gov.bn atau Instagram @mohabrunei.

6. Acara tersebut juga diselajurkan dengan Sesi Muzakarah bersama Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara selepas Majlis Perasmian MOHA Open Day 2023 pada jam 9.30 pagi bertempat di Mess Pegawai, Dewan Serbaguna, Balai Bomba dan Penyelamat, Landasan Lama Berakas yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

7. Sesi Muzakarah ini adalah bertujuan untuk mengongsikan inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan serta perancangan-perancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya, serta buah fikiran dan apa jua perkara atau isu ke arah kesejahteraan orang awam dan pembangunan negara. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berpeluang untuk berinteraksi dengan lebih dekat lagi bersama pihak pengurusan atasan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta Ketua-Ketua Jabatan dan Bahagian.


 

Created at 21/11/2023 8:13 PG by Syamsul Fikri Bin Hj Takong
Last modified at 21/11/2023 8:13 PG by Syamsul Fikri Bin Hj Takong
Berita Terkini