Sign In
Web Creator
  
  
Body
  
1
  
2
  
1
  
1
​Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sukacita memaklumkan bahawa maklumat kaunter-kaunter perkhidmatan dan kaedah-kaedah permohonan perkhidmatan di Ibu Pejabat dan Pejabat-Pejabat Cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan adalah dengan ini dikemaskinikan sepertimana di pautan berikut: LAMAN RASMI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN​
//