Sign In
Web Creator

Bilangan Iklan:

KHEDN/15/1.0/3-2024

​TAWARAN MEMBEKALKAN SEA FREIGHT 20-FEET CONTAINER (FULL CONTAINER LOAD) TO GENEVA, SWITZERLAND

Tarikh dan Masa Ditutup:

2:00PM, 24/07/2024

Maklumat Perhubungan:

Bahagian Perkhidmatan Korporat, Unit Pentadbiran dan Kewangan, KHEDN

​​YURAN TAWARAN: BND$10.00 (tidak dikembalikan)

Syarat-Syarat Tawaran

 1. ​Dibukankan kepada Syarikat-Syarikat atau Vendor yang mempunyai Sijil Perniagaan yang sah.
 2. Borang tawaran yang telah diisikan dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat tang ditutup rapi (sealed) serta ditandakan rujukan tajuk tawaran dan catatan tarikh tutup tawaran ini dengan jelas di sebelah kanan atas sampul surat tanpa menunjukkan identity atau logo syarikat. Tawaran-tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran dan di alamat seperti berikut:- 
  PETI KOTAK SEBUTHARGA
  ARAS BAWAH,
  BUNGANAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI,
  JALAN JAMES PEARCE,
  BANDAR SERI BEGAWAN, BS8610
  NEGARA BRUNEI DARUSSALAM​
 3. ​Setiap borang tawaran hendaklah disikan dengan lengkap dan mana-mana pembetulan hendaklah ditandatangi.
 4. Tarikh tutup tawaran ialah pada hari Rabu, 17hb., Julai 2024. Mana-mana tawaran yang lewat diterima pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan. Setiap tawaran harga adalah sah bagi tempoh 90 hari dari tarikh peti tawaran ditutup.
 5. ​Dokumen-dokumen tawaran hendaklah diperolehi di Unit Perburuhan, Tingkat 4, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri semasa hari0-hari berkerja (Isnin-Khamis dan Sabtu), Jam 8.00 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.00 Petang hingga 3.330 petang dan pembayaran tawaran sebanyak $10.00 hendaklah dibayar di Unit Hiburan Awam, Bhagian Dasar, Korporat dan Perancangan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
 6. Penender adalah bertanggungjawab bagi memastikan Sijil Pendaftaran masih sah laku seblum membuat pembelian dokumen tawaran.
 7. Penender hendeklah menyertkan Salinan Sijil Pendaftaran yang menyertakan butir-butir perniagaan, bilngan pendaftaran dan negeri asal kad pengenalan atau passport semua pemilik syarikat serta Salian Resit Pembayaran. Kegagalan dalam menyediakannya boleh menyebabkan tawaran yang dihadapkan tidak sah dan tidak dinilai.
 8. Kerajan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah atau sebarang yang tidak munasabah.

Attachments
Version: 2.0
Created at 4/07/2024 3:10 PTG by Mohammad Syarafuddin bin Haji Md Salleh
Last modified at 9/07/2024 4:54 PTG by dzulkhairi.mohamad
Iklan //