Sign In
Web Creator
  
Tajuk Iklan
  
  
  

TWO (02) YEARS TERM CONTRACT FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF PRINTER TONERS FOR MINISTRY OF HOME AFFAIRS


11/06/2024 2:00 PGUnit Teknologi Maklumat, Bahagian Korporat, Dasar dan Perancangan, KHEDN
  

Tawaran Selama Satu Tahun Skim Perlindungan Insurans/Takaful Bagi Penghulu-Penghulu Mukim Dan Ketua-Ketua Kampung (Retender)
5/06/2024 2:00 PTGUnit Perancangan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Pembekalan Dan Pemasangan Pintu Gerbang Berhadapanan Balai Bomba Bandar Seri Begawan Sempena Sambutan Perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 78 Bagi Tahun 2024

5/06/2024 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Pembekalan ‘Paper Bag’ Berserta Logo Dengan Perkataan “Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-78 Tahun Bagi Tahun 2024 (Retender)​

29/05/2024 2:00 PTGBahagian Keselamatan dan Kesejahteraan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​Kerja-Kerja Pembekalan, Penggantian Dan Pemasangan Cucul, Lampu Led Dan Lampu Tinggi 12m Di Sepanjang Jalan Sultan Omar Ali Saifuddien Daripada Persimpangan Jalan Sultan / Jalan Haji Basir Sehingga Pusing Keliling Di Hadapan Bangunan Energy Hub

29/05/2024 2:00 PGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
//