Sign In
Web Creator

​​​​​Permohonan Kutipan Derma, Tajaan dan Iklan​​

​​

Kawalan Kutipan Derma​ / Tajaan

  • ​Pengutipan derma yang melibatkan kewangan, benda, iklan dan tajaan adalah dikawal oleh Akta Pangawalan Pengutipan Derma 1953 (Penggal 91).
  • Kutipan derma secara langsung pada lazimnya tidak dibenarkan kecuali dalam kes-kes tertentu.
  • Kutipan mestilah secara sukarela.
  • Kutipan mestilan menggunakan Resit Rasmi yang menyatakan nama penderma/penaja, jumlah derma dan tandatangan penderma/penaja.
  • Kebenaran pengutipan adalah untuk satu (1) bulan sahaja.
  • Bilangan pengutip derma dihadkan kepada tiga (3) orang sahaja.
  • Satu salinan Kunci Kira-kira mestilah dihadapkan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
  • Kutipan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan dan Undang-undang Negara.
  • Kutipan hanya dibolehkan mengikut kawasan daerah terbabit sahaja.​
  
  
Syarat-Syarat Permohonan Tajaan.pdfSyarat-Syarat Permohonan Tajaan
Syarat-Syarat Permohonan Kutipan Derma.pdfSyarat-Syarat Permohonan Kutipan Derma
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan


//