Sign In
Web Creator

​​​​​Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo/Lambang​​​


​Kawalan Logo/La​​mbang

  • ​Pengunaan Logo dan Lambang adalah di bawah Akta Lambang-lambang dan Nama-nama (Pencegahan Penggunaan Yang Salah), 1967.
  • Semua permohonan diproses dengan kerjasama Peguam Negara, Pesuruhjaya Polis dan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara.​
  
  
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang

//